Om de liefde te begrijpen.
Naar liefde verlangt iedereen, liefde ontvangen en liefde geven, maar wat betekent liefde in je leven, liefde voor iemand, voor iets? Misschien is liefde wel het minst te begrijpen van alles wat we zeggen nodig te hebben; wat is liefde eigenlijk, verwar je het niet met lust, met een een bevlieging of een schemertoestand? Valt liefde überhaupt we te begrijpen, is het niet juist en alleen een kwestie van het hart en bij uitstek niet van het hoofd. (tekst Sjax de Bekker).