Over Stichting Maand van de Leuke Seks
Onze missie 
Bewustwording en aandacht voor de positieve kanten van seksualiteit.

Waarom bestaat de stichting?
Seksuele gezondheid is meer dan ‘alleen de afwezigheid van ziekte, dysfunctie of zwakte’. Het gaat ook om een ‘positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties’ en vereist ‘het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen’ (WHO, 2010). Sterker nog, volgens de Europese definitie gaat seksuele opvoeding in de eerste plaats over seksueel genot en pas in de tweede plaats over het beperken van risico’s. Op een positieve wijze praten over relatievorming en seksualiteit en mogelijkheden creëren voor mensen om positieve seksuele ervaringen op te doen en hen daarin aan te moedigen is een beschermende factor tegen seksueel misbruik of andere negatieve ervaringen op het gebied van seksualiteit (Frans & Michielsen, 2018, pp. 208). De praktijk ziet er echter anders uit. De klassieke ‘pas op, kijk uit’ seksuele voorlichting, die gericht is op het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen, ongeplande zwangerschappen en seksueel overschrijdend gedrag, overheerst. Er is te weinig aandacht voor de positieve kanten van seksualiteit. En dat willen we veranderen.

Onze visie
Stichting Maand van de Leuke Seks wil een tegengeluid laten horen. Naast inspireren en informeren heeft de stichting zich als doel gesteld om seks op een positieve manier te belichten. Dit door het (laten) organiseren van diverse activiteiten in de maand maart. Activiteiten gericht op de positieve kanten van seksualiteit.

Bronnen:

 • Frans, E. & Michielsen, K. (2018). Seksuele vorming en opvoeding. In L. Gijs et al. (Eds.), Leerboek seksuologie (pp. 531-545). Utrecht, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
 • World Health Organization and Federal Centre for Health Education (BZgA) (2010). Standards for Sexuality Education in Europe: A Framework for Policy Makers, Educational and Health Authorities and Specialists. Cologne: Germany.

Strategie
In de maand maart worden activiteiten door het hele land georganiseerd, gericht op de positieve
kanten van seksualiteit. De werkgroep die dit coördineert bestaat uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn allemaal werkzaam als professionals op het gebied van seksualiteit.
Op de langere termijn wil de stichting als platform fungeren waar mensen elkaar kunnen vinden op het gebied van positieve seksualiteit.

Werving van middelen

 •  Subsidies;
 • Giften en bijdragen van derden;
 • Inkomsten uit het vermogen van de stichting;
 • Inkomsten uit activiteiten georganiseerd door de stichting;
 • Hetgeen de stichting door erfstelling of legaat verkrijgt;
 • Andere baten.

Wat doe we met donaties en inkomsten?
Stichting Maand van de Leuke Seks heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers.
Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Donaties en opbrengsten van
activiteiten worden gebruikt om inspirerende en leerzame activiteiten te organiseren, elk jaar in
maart (de maand van de leuke seks). Met donaties en opbrengsten wil de stichting de deelnamekosten voor activiteiten laag houden. Daarnaast worden vaste lasten zoals de website en het hebben van een zakelijke rekening ervan betaald.

Beleidsplan
Voor de komende drie jaar wil de stichting:

 •  Eens per twee jaar een symposium organiseren met inspirerende gastsprekers.
 •  Nog meer mensen enthousiasmeren om activiteiten te organiseren in het kader van de Maand
  van de Leuke Seks.
 •  In kaart brengen welke professionals zich bezig houden met positieve seksualiteit, zodat
  mensen weten waar zij terecht kunnen.
 •  Een breder platform worden waar mensen terecht kunnen als zij iets willen weten over de
  positieve kanten van seksualiteit.

www.maandvandeleukeseks.nl