Vrouwen van 50 plus

Het is jammer dat met name werkgevers geen oog hebben voor de vele kwaliteiten die deze 50 plus vrouwen  bezitten. Juist in deze levensfase vindt een opvallende transformatie plaats; vrouwen kunnen vanaf 50+ veel beter voor zichzelf opkomen en durven ineens stelliger met hun vuist op tafel te slaan. De emotie voert niet meer de boventoon. Ze weten nu precies wat ze willen en staan wat vaker op hun strepen. Dit deel is voor werkgevers onbekend gebied. Er worden nieuwe leiders herboren die helaas afgeschreven worden omdat ze niet meer als jong en aantrekkelijk worden beschouwd.

Het afschrijven van 50 plus vrouwen meisjes heeft echter ook te maken met het feit dat zij in hun overgangsperiode  ( 43 tot 52) in een transitie terecht komen. Deze periode zijn meisjes sneller moe, hun metabolisme verandert en ze moeten de tijd nemen, nieuwe manieren vinden om dit veranderingsproces op te vangen.

Na deze periode kunnen de vrouwen van 50 plus maatschappelijk en economisch nog zo’n twintig jaar vol energie aan de 

De herboren vrouw is een feit…uit eigen impuls en zelfinvestering.